Singapore

Yang Ah Kang & Sons Pte Ltd
4 Sungei Kadut Street 5, Singapore 728951
T: (65) 6365 6511
F: (65) 6365 5355
E: yak@yak.com.sg
W: www.yak.com.sg 

China

Shanghai Yang Ah Kang Decoration Engineering Co Ltd
2 Xinyang Road, Xinqiao Town, Songjiang District
Shanghai 201612
People's Republic China
T: (86-21) 5764 6133/6533 
F: (86-21) 5764 5476
E: yak@yak.sh.cn
W: www.yak.sh.cn